ปฏิทินกิจกรรม .....
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  พัฒนาชุมชนจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อุตสาหกรรมจังหวัด
  สาธารณสุขจังหวัด
  พาณิชย์จังหวัด
  ประกันภัยจังหวัด
  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ปศุสัตว์จังหวัด
  สหกรณ์จังหวัด
  ขนส่งจังหวัด
  คลังจังหวัด
  แรงงานจังหวัด
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  พัฒนาสังคมฯจังหวัด
  สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด
  สนง.พื้นที่การศึกษาเขต1
  สนง.พื้นที่การศึกษาเขต2ปรับปรุง 28 มีนาคม 2555
free hit counter
       

Copyright 2008-2009 All rights reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com