วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายพานิช ศรีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกปฏิบัติการนิเทศงานการศึกษา กศน. นำโดย ศน.พิมพา หาญวัฒนะชัย เพื่อศึกษาดูงาน การดำเนินงานการศึกษาพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัย โดย คณะครู กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับตอบข้อซักถาม และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในพื้นที่

 
 
free hit counter
 
 

แผนที่ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Copyright 2008-2009 All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายณัฐพงศ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com