กศน.ตำบลกะมัง
กศน.ตำบลเกาะเรียน
กศน.ตำบลคลองตะเคียน
กศน.ตำบลคลองสวนพลู
กศน.ตำบลคลองสระบัว
กศน.ตำบลท่าวาสุกรี
กศน.ตำบลบ้านเกาะ
กศน.ตำบลบ้านรุน
กศน.ตำบลบ้านป้อม
กศน.ตำบลบ้านใหม่
กศน.ตำบลปากกราน
กศน.ตำบลประตูชัย
กศน.ตำบลไผ่ลิง
กศน.ตำบลภูเขาทอง
กศน.ตำบลวัดตูม
กศน.ตำบลลุมพลี
กศน.ตำบลสวนพริก
กศน.ตำบลสำเภาล่ม
กศน.ตำบลหันตรา
กศน.ตำบลหอรัตนไชย
กศน.ตำบลหัวรอ


 

 


 


 
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จัดOpenhouseผลิตภัณฑ์
จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 21ตำบล
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
ค่ายพัฒนาผู้เรียน"ค่ายเยาวชนรัก
ประชาธิปไตย รู้ห่างไกลยาเสพติด
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... 

คณะนิเทศน์สำนักงาน
กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
คณะศึกษาดูงานจาก
กศน.อำเภอโนนไทย
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเมินพนักงานราชการ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... 
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... 
 


 






กศน.ตำบลกะมัง
กศน.ตำบลเกาะเรียน
กศน.ตำบลคลองตะเคียน
กศน.ตำบลคลองสวนพลู
กศน.ตำบลคลองสระบัว
กศน.ตำบลท่าวาสุกรี
กศน.ตำบลบ้านเกาะ
กศน.ตำบลบ้านรุน
กศน.ตำบลบ้านป้อม
กศน.ตำบลบ้านใหม่
กศน.ตำบลปากกราน
กศน.ตำบลประตูชัย
กศน.ตำบลไผ่ลิง
กศน.ตำบลภูเขาทอง
กศน.ตำบลวัดตูม
กศน.ตำบลลุมพลี
กศน.ตำบลสวนพริก
กศน.ตำบลสำเภาล่ม
กศน.ตำบลหันตรา
กศน.ตำบลหอรัตนไชย
กศน.ตำบลหัวรอ

ปฏิทินกิจกรรม .....
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  พัฒนาชุมชนจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อุตสาหกรรมจังหวัด
  สาธารณสุขจังหวัด
  พาณิชย์จังหวัด
  ประกันภัยจังหวัด
  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ปศุสัตว์จังหวัด
  สหกรณ์จังหวัด
  ขนส่งจังหวัด
  คลังจังหวัด
  แรงงานจังหวัด
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  พัฒนาสังคมฯจังหวัด
  สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด
  สนง.พื้นที่การศึกษาเขต1
  สนง.พื้นที่การศึกษาเขต2



ปรับปรุง 2 กรกฎาคม 2558
free hit counter
       

Copyright 2008-2009 All rights reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com